Nệm bậu cửa sổ – 49 mẫu nệm ngồi cửa sổ đẹp nhất năm 2024

Nệm bậu cửa sổ hay nệm ngồi cửa sổ đang dần phổ biến ở các căn hộ chung cư và các mẫu nhà hiện đại. Thường là một kệ nhỏ bên khung cửa sổ, ngồi thư giãn, relax lại sau những giờ làm việc căng thẳng. Lâu lâu cũng có thể đổi gió ngủ luôn ở đây cũng được. Nhiều người rất thích cảm giác mới mẻ này. Vừa nghỉ ngơi, vừa ngắm được cảnh bên ngoài. Một phương pháp xả stress cực kì hữu hiệu.

Vì vậy, cái góc nhỏ này cũng đang dần được quan tâm nhiều hơn. Ai cũng muốn nó thật đẹp, thật thoải mái nhưng cũng phải thể hiện được cá tính riêng của mình. Các mẫu thiết kế mới đi kèm nhiều phụ kiên trang trí độc đáo liên tục được đưa ra. Khách hàng có thêm nhiều lựa chọn hơn. Nhưng chắc chắn, có một thứ mà mọi người luôn quan tâm đầu tiên khi làm bậu cửa sổ. Đó chính là nệm lót bậu cửa sổ hay thường gọi là nệm kệ cửa sổ.

Nếu chưa hình dung được nệm kệ cửa sổ như thế nào hay chưa biết chọn mẫu nào cho bậu cửa sổ nhà mình. Thì sau đây, BearSofa xin được gởi đến bạn 49 mẫu nệm lót bậu cửa sổ đẹp nhất năm 2022. Mời bạn tham khảo nha.

Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 1
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 1
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 2
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Nệm ngồi cửa sổ Mẫu 2
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 3
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 3
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 4
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 4
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 5
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 5
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 6
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Nệm ngồi cửa sổ – Mẫu 6
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 7
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 7
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 8
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 8
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 9
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 9
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 10
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 10
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 11
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Nệm ngồi cửa sổ – Mẫu 11
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 12
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 12
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 13
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 13
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 14
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 14
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 15
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 15
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 16
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 16
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 17
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 17
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 18
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 18
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 19
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 19
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 20
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 20
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 21
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Nệm ngồi cửa sổ – Mẫu 21
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 22
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 22
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 23
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 23
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 24
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 24
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 25
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Nệm ngồi cửa sổ – Mẫu 25
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 26
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 26
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 27
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Nệm ngồi cửa sổ – Mẫu 27
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 28
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 28
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 29
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 29
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 30
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 30
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 31
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 31
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 32
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 32
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 33
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 33
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 34
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Nệm ngồi cửa sổ – Mẫu 34
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 35
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 35
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 36
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 36
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 37
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 37
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 38
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 38
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 39
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Nệm ngồi cửa sổ – Mẫu 39
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 40
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 40
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 41
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 41
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 42
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 42
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 43
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 43
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 44
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Nệm ngồi cửa sổ – Mẫu 44
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 45
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 45
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 46
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Nệm ngồi cửa sổ – Mẫu 46
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 47
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 47
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 48
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Mẫu 48
Mẫu nệm bậu cửa sổ - Nệm lót kệ cửa sổ đẹp - Mẫu 49
Mẫu nệm bậu cửa sổ – Nệm lót kệ cửa sổ đẹp – Nệm ngồi cửa sổ – Mẫu 49

Nệm kệ cửa sổ không chỉ phải đẹp và phù hợp về hình thức, mà còn cần phải có một chất lượng tốt, được làm từ những chất liệu an toàn mới giúp bạn có những phút giây tận hưởng hoàn hảo được. Nệm tốt, bạn không phải khó chịu vì bề mặt vải khi tiếp xúc. Không khó chịu vì nệm bị xẹp lún hay mùi keo dùng để chấp nội nệm vụn bên trong. Không cần phải lo sợ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhiêu đó thôi cũng giảm được phần nào căng thẳng của bạn rồi. Nếu muốn một tấm nệm bậu cửa sổ, mà khi mệt mỏi chỉ việc ngồi lên và tận hưởng, hãy gọi BearSofa nhé. Bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ làm nệm lot ghế gỗ tại TPHCM của BearSofa nha.

Dịch vụ làm nệm ngồi cửa sổ nệm bậu cửa sổ tại TPHCM

Hotline:

093.797.3443

( Nghe Máy 24/7 Cả Chủ Nhật và Ngày Lễ )

5/5 - (281 bình chọn)
phone-icon