99+ Mẫu ghế thư giãn, ghế bập bênh, ghế xếp đẹp nhất

Bài viết này, BearSofa tổng hợp gần như đầy đủ các mẫu ghế thư giãn đang có hoặc sắp có trên thị trường. Với đủ loại, chất liệu, kích thước và kiểu dáng để bạn lựa chọn. BearSofa sẽ phân chia ra thành 5 loại chính bao gồm: ghế sofa thư giãn băng dài kiểu cổ điển Mỹ và Châu Âu, ghế bập bênh, ghế xếp thư giãn, ghế thư giãn chân xoay hoặc cố định, ghế lười bệt.

Mỗi loại sẽ có nhiều mẫu để mọi người tham khảo. Mời mọi người cùng xem và lựa chọn mẫu ghế thư giãn phù hợp với mình nha.

Tham Khảo Thêm: Đóng ghế sofa theo yêu cầu tại BearSofa

Ghế Bập Bênh – Mẫu Ghế Thư Giãn Đang Rất Hot

Mẫu 1: Mẫu ghế bấp bênh đẹp - Ghế bấp bênh đọc sách
Mẫu 1: Mẫu ghế bấp bênh đẹp – Ghế bấp bênh đọc sách
Mẫu 2: Mẫu ghế bấp bênh đẹp - Ghế bấp bênh đọc sách
Mẫu 2: Mẫu ghế bấp bênh đẹp – Ghế bấp bênh đọc sách
Mẫu 3: Mẫu ghế bấp bênh đẹp - Ghế bấp bênh đọc sách
Mẫu 3: Mẫu ghế bấp bênh đẹp – Ghế bấp bênh đọc sách
Mẫu 4: Mẫu ghế bấp bênh đẹp - Ghế bấp bênh đọc sách
Mẫu 4: Mẫu ghế bấp bênh đẹp – Ghế bấp bênh đọc sách
Mẫu 5: Mẫu ghế bấp bênh đẹp - Ghế bấp bênh đọc sách
Mẫu 5: Mẫu ghế bấp bênh đẹp – Ghế bấp bênh đọc sách
Mẫu 6: Ghế Thư Giãn Relax Chair - Ghế Lười Bập Bênh
Mẫu 6: Ghế Thư Giãn Relax Chair – Ghế Lười Bập Bênh
Mẫu 7: Ghế Thư Giãn Relax Chair - Ghế Lười Bập Bênh
Mẫu 7: Ghế Thư Giãn Relax Chair – Ghế Lười Bập Bênh
Mẫu 8: Ghế Thư Giãn Relax Chair - Ghế Lười Bập Bênh
Mẫu 8: Ghế Thư Giãn Relax Chair – Ghế Lười Bập Bênh
Mẫu 9: Ghế Thư Giãn Relax Chair - Ghế Lười Bập Bênh
Mẫu 9: Ghế Thư Giãn Relax Chair – Ghế Lười Bập Bênh
Mẫu 10: Ghế Thư Giãn Relax Chair - Ghế Lười Bập Bênh
Mẫu 10: Ghế Thư Giãn Relax Chair – Ghế Lười Bập Bênh
Mẫu 11: Ghế Sofa Bập Bênh - Ghế Lười Thư Giãn
Mẫu 11: Ghế Sofa Bập Bênh – Ghế Lười Thư Giãn
Mẫu 12: Ghế Sofa Bập Bênh - Ghế Lười Thư Giãn
Mẫu 12: Ghế Sofa Bập Bênh – Ghế Lười Thư Giãn
Mẫu 13: Ghế Sofa Bập Bênh - Ghế Lười Thư Giãn
Mẫu 13: Ghế Sofa Bập Bênh – Ghế Lười Thư Giãn
Mẫu 14: Ghế Sofa Bập Bênh - Ghế Lười Thư Giãn
Mẫu 14: Ghế Sofa Bập Bênh – Ghế Lười Thư Giãn
Mẫu 15: Ghế Sofa Bập Bênh - Ghế Lười Thư Giãn
Mẫu 15: Ghế Sofa Bập Bênh – Ghế Lười Thư Giãn
Mẫu 16: Ghế gỗ bập bênh - Ghế đọc sách
Mẫu 16: Ghế gỗ bập bênh – Ghế đọc sách
Mẫu 17: Ghế gỗ bập bênh - Ghế đọc sách
Mẫu 17: Ghế gỗ bập bênh – Ghế đọc sách
Mẫu 18: Ghế gỗ bập bênh - Ghế đọc sách
Mẫu 18: Ghế gỗ bập bênh – Ghế đọc sách
Mẫu 19: Ghế gỗ bập bênh - Ghế đọc sách
Mẫu 19: Ghế gỗ bập bênh – Ghế đọc sách
Mẫu 20 - Ghế bập bênh mây tre
Mẫu 20 – Ghế bập bênh mây tre
Mẫu 21 - Ghế bập bênh bọc nệm đẹp
Mẫu 21 – Ghế bập bênh bọc nệm đẹp

Mẫu Ghế Thư Giãn Băng Dài Cổ Điển Kiểu Mỹ & Châu Âu

Mẫu 22: Ghế sofa thư giãn kiểu Mỹ
Mẫu 22: Ghế sofa thư giãn kiểu Mỹ
Mẫu 23: Ghế sofa thư giãn kiểu Mỹ
Mẫu 23: Ghế sofa thư giãn kiểu Mỹ
Mẫu 24: Ghế sofa thư giãn kiểu Mỹ
Mẫu 24: Ghế sofa thư giãn kiểu Mỹ
Mẫu 25: Ghế sofa thư giãn kiểu Mỹ
Mẫu 25: Ghế sofa thư giãn kiểu Mỹ
Mẫu 26: Ghế sofa thư giãn kiểu Mỹ
Mẫu 26: Ghế sofa thư giãn kiểu Mỹ
Mẫu 27: Ghế sofa băng thư giãn kiểu Châu Âu
Mẫu 27: Ghế sofa băng thư giãn kiểu Châu Âu
Mẫu 28: Ghế sofa băng thư giãn kiểu Châu Âu
Mẫu 28: Ghế sofa băng thư giãn kiểu Châu Âu
Mẫu 29: Ghế sofa băng thư giãn kiểu Châu Âu
Mẫu 29: Ghế sofa băng thư giãn kiểu Châu Âu
Mẫu 30: Ghế sofa băng thư giãn kiểu Châu Âu
Mẫu 30: Ghế sofa băng thư giãn kiểu Châu Âu
Mẫu 31: Ghế sofa băng thư giãn kiểu Châu Âu
Mẫu 31: Ghế sofa băng thư giãn kiểu Châu Âu
Mẫu 32: Ghế đọc sách thư giãn
Mẫu 32: Ghế đọc sách thư giãn
Mẫu 33: Ghế đọc sách thư giãn
Mẫu 33: Ghế đọc sách thư giãn
Mẫu 34: Ghế đọc sách thư giãn
Mẫu 34: Ghế đọc sách thư giãn
Mẫu 35: Ghế đọc sách thư giãn
Mẫu 35: Ghế đọc sách thư giãn
Mẫu 36: Ghế đọc sách thư giãn
Mẫu 36: Ghế đọc sách thư giãn
Mẫu 37: Mẫu ghế tựa thư giãn
Mẫu 37: Mẫu ghế tựa thư giãn
Mẫu 38: Mẫu ghế tựa thư giãn
Mẫu 38: Mẫu ghế tựa thư giãn
Mẫu 39: Mẫu ghế tựa thư giãn
Mẫu 39: Mẫu ghế tựa thư giãn
Mẫu 40: Mẫu ghế tựa thư giãn
Mẫu 40: Mẫu ghế tựa thư giãn
Mẫu 41: Mẫu ghế tựa thư giãn
Mẫu 41: Mẫu ghế tựa thư giãn
Mẫu 42: Ghế thư giãn cao cấp
Mẫu 42: Ghế thư giãn cao cấp
Mẫu 43: Ghế thư giãn cao cấp
Mẫu 43: Ghế thư giãn cao cấp
Mẫu 44: Ghế thư giãn cao cấp
Mẫu 44: Ghế thư giãn cao cấp
Mẫu 45: Ghế thư giãn cao cấp
Mẫu 45: Ghế thư giãn cao cấp
Mẫu 46: Ghế thư giãn cao cấp
Mẫu 46: Ghế thư giãn cao cấp
Mẫu 47: Ghế nằm thư giãn
Mẫu 47: Ghế nằm thư giãn
Mẫu 48: Ghế nằm thư giãn
Mẫu 48: Ghế nằm thư giãn
Mẫu 49: Ghế nằm thư giãn
Mẫu 49: Ghế nằm thư giãn
Mẫu 50: Ghế nằm thư giãn
Mẫu 50: Ghế nằm thư giãn
Mẫu 51: Ghế nằm thư giãn
Mẫu 51: Ghế nằm thư giãn
Mẫu 52: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển
Mẫu 52: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển
Mẫu 53: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển
Mẫu 53: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển
Mẫu 54: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển
Mẫu 54: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển
Mẫu 55: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển
Mẫu 55: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển
Mẫu 56: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển
Mẫu 56: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển
Mẫu 57: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển
Mẫu 57: Ghế ngồi thư giãn bọc nệm kiểu cổ điển

Mẫu Ghế Xếp Thư Giãn – Ghế Gấp Đẹp

Mẫu 58: Mẫu ghế xếp thư giãn đẹp
Mẫu 58: Mẫu ghế xếp thư giãn đẹp
Mẫu 59: Mẫu ghế xếp thư giãn đẹp
Mẫu 59: Mẫu ghế xếp thư giãn đẹp
Mẫu 60: Mẫu ghế xếp thư giãn đẹp
Mẫu 60: Mẫu ghế xếp thư giãn đẹp
Mẫu 61: Mẫu ghế xếp thư giãn đẹp
Mẫu 61: Mẫu ghế xếp thư giãn đẹp
Mẫu 62: Mẫu ghế xếp thư giãn đẹp
Mẫu 62: Mẫu ghế xếp thư giãn đẹp
Mẫu 63: Mẫu ghế gấp ghế dựa xếp đẹp
Mẫu 63: Mẫu ghế gấp ghế dựa xếp đẹp
Mẫu 64: Mẫu ghế gấp ghế dựa xếp đẹp
Mẫu 64: Mẫu ghế gấp ghế dựa xếp đẹp
Mẫu 65: Mẫu ghế gấp ghế dựa xếp đẹp
Mẫu 65: Mẫu ghế gấp ghế dựa xếp đẹp
Mẫu 66: Mẫu ghế gỗ xếp nằm thư giãn
Mẫu 66: Mẫu ghế gỗ xếp nằm thư giãn
Mẫu 67: Mẫu ghế gỗ xếp nằm thư giãn
Mẫu 67: Mẫu ghế gỗ xếp nằm thư giãn
Mẫu 68: Mẫu ghế gỗ xếp nằm thư giãn
Mẫu 68: Mẫu ghế gỗ xếp nằm thư giãn
Mẫu 69: Mẫu ghế gỗ xếp nằm thư giãn
Mẫu 69: Mẫu ghế gỗ xếp nằm thư giãn

Mẫu Ghế Xoay Thư Giãn

Mẫu 70: Ghế xoay thư giãn đẹp
Mẫu 70: Ghế xoay thư giãn đẹp
Mẫu 71: Ghế xoay thư giãn đẹp
Mẫu 71: Ghế xoay thư giãn đẹp
Mẫu 72: Ghế xoay thư giãn đẹp
Mẫu 72: Ghế xoay thư giãn đẹp
Mẫu 73: Ghế xoay thư giãn đẹp
Mẫu 73: Ghế xoay thư giãn đẹp
Mẫu 74: Ghế xoay thư giãn đẹp
Mẫu 74: Ghế xoay thư giãn đẹp
Mẫu 75: Ghế thư giãn chân xoay 360 độ
Mẫu 75: Ghế thư giãn chân xoay 360 độ
Mẫu 76: Ghế thư giãn chân xoay 360 độ
Mẫu 76: Ghế thư giãn chân xoay 360 độ
Mẫu 77: Ghế thư giãn chân xoay 360 độ
Mẫu 77: Ghế thư giãn chân xoay 360 độ
Mẫu 78: Ghế thư giãn chân xoay 360 độ
Mẫu 78: Ghế thư giãn chân xoay 360 độ
Mẫu 79: Ghế thư giãn chân xoay 360 độ
Mẫu 79: Ghế thư giãn chân xoay 360 độ

Mẫu Ghế Sofa Đơn Thư Giãn

Mẫu 80: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 80: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 81: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 81: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 82: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 82: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 83: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 83: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 84: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 84: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 85: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 85: Mẫu ghế sofa đơn thư giãn
Mẫu 86: Ghế sofa đơn đọc sách
Mẫu 86: Ghế sofa đơn đọc sách
Mẫu 87: Ghế sofa đơn đọc sách
Mẫu 87: Ghế sofa đơn đọc sách
Mẫu 88: Ghế sofa đơn đọc sách
Mẫu 88: Ghế sofa đơn đọc sách
Mẫu 89: Ghế sofa đơn đọc sách
Mẫu 89: Ghế sofa đơn đọc sách
Mẫu 90: Ghế sofa đơn đọc sách
Mẫu 90: Ghế sofa đơn đọc sách

Mẫu Ghế Lười Bệt

Mẫu 91: Mẫu ghế lười bệt gập thông minh
Mẫu 91: Mẫu ghế lười bệt gập thông minh
Mẫu 92: Mẫu ghế lười bệt gập thông minh
Mẫu 92: Mẫu ghế lười bệt gập thông minh
Mẫu 93: Mẫu ghế lười bệt gập thông minh
Mẫu 93: Mẫu ghế lười bệt gập thông minh
Mẫu 94: Mẫu ghế lười bệt gập thông minh
Mẫu 94: Mẫu ghế lười bệt gập thông minh
Mẫu 95: Mẫu ghế sofa bệt tựa lưng
Mẫu 95: Mẫu ghế sofa bệt tựa lưng
Mẫu 96: Mẫu ghế sofa bệt tựa lưng
Mẫu 96: Mẫu ghế sofa bệt tựa lưng

Tham Khảo Thêm: Đóng sofa thư giãn tại BearSofa

Hotline:

093.797.3443

( Nghe Máy 24/7 Cả Chủ Nhật và Ngày Lễ )

5/5 - (56 bình chọn)
phone-icon