Cách tính phần trăm công thức dễ nhanh chính xác có ví dụ

Phần trăm là một khái niệm quen thuộc trong toán học và trong cuộc sống hàng ngày. Phần trăm thể hiện tỷ lệ giữa một phần và một tổng, hoặc giữa hai giá trị khác nhau. Phần trăm có thể giúp chúng ta so sánh, đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề liên quan đến số liệu và tỷ lệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mục đích của bài viết này là giúp bạn hiểu về cách tính phần trăm và ứng dụng của nó trong các lĩnh vực như tài chính, thống kê, kinh doanh và tiếp thị. Bài viết cũng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng máy tính và công cụ trực tuyến để tính phần trăm một cách nhanh chóng và chính xác. Cuối cùng, bài viết cũng sẽ đưa ra một số lưu ý và ứng dụng thêm của phần trăm trong các lĩnh vực khác như y tế, môi trường, thể thao, v.v.

Cách tính phần trăm chính xác
Cách tính phần trăm chính xác

Cách Tính Phần Trăm

Công thức tính phần trăm

Công thức cơ bản để tính phần trăm là:

Công thức tính phần trăm

Ví dụ: Nếu bạn muốn biết 25 là bao nhiêu phần trăm của 100, bạn có thể áp dụng công thức như sau:

Ví dụ cách tính phần trăm 25 là bao nhiêu phần trăm của 100

Nếu bạn muốn biết 50 là bao nhiêu phần trăm của 200, bạn có thể áp dụng công thức như sau:

Ví dụ cách tính phần trăm 50 là bao nhiêu phần trăm của 200

Dựa trên cách tính phần trăm, bạn có thể thấy rằng phần trăm không phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của hai số, mà chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa chúng.

Dưới đây là một số ví dụ minh họa với các bài toán cơ bản về phần trăm:

Tính phần trăm của một số trong một tổng

Bài toán: Trong một lớp học có 40 học sinh, có 16 học sinh là nữ. Hỏi nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong lớp học?

Giải: Để giải bài toán này, ta áp dụng công thức cơ bản như sau:

Ví dụ công thức tính phần trăm của một số trong một tổng

Thay số liệu vào công thức tính phần trăm trên, ta được:

Ví dụ cách tính phần trăm của một số trong một tổng

Vậy nữ chiếm 40% trong lớp học.

Tính phần trăm tăng/giảm so với một giá trị ban đầu

Bài toán: Một chiếc áo khoác có giá ban đầu là 500.000 đồng. Sau khi giảm giá 20%, chiếc áo khoác có giá bao nhiêu? Giảm giá bao nhiêu tiền?

Giải: Để giải bài toán này, ta cần biết cách tính giá trị sau khi tăng/giảm phần trăm. Công thức như sau:

Ví dụ công thức tính phần trăm tăng/giảm so với một giá trị ban đầu

Trong đó, dấu cộng (+) nếu là tăng, dấu trừ (-) nếu là giảm.

Thay số liệu vào công thức, ta được:

Ví dụ cách tính phần trăm tăng/giảm so với một giá trị ban đầu

Vậy chiếc áo khoác có giá sau khi giảm giá là 400.000 đồng. Giảm giá bao nhiêu tiền? Ta có thể tính như sau:

Ví dụ kết quả tính phần trăm tăng/giảm so với một giá trị ban đầu

Vậy chiếc áo khoác giảm giá 100.000 đồng.

Áp Dụng Của Phần Trăm

Phần trăm có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về cách tính phần trăm:

Phần trăm trong tài chính

Phần trăm được sử dụng rất nhiều trong tài chính để tính lãi suất, tăng/giảm giá trị của các tài sản tài chính, v.v.

Tính lãi suất phần trăm hàng năm trên khoản vay hoặc tiền gửi

Bài toán: Bạn vay ngân hàng 10 triệu đồng với lãi suất phần trăm hàng năm là 12%. Hỏi bạn phải trả bao nhiêu tiền lãi cho ngân hàng sau một năm?

Giải: Để giải bài toán này, ta cần biết cách tính lãi suất phần trăm hàng năm. Công thức như sau:

Cách tính lãi suất phần trăm hàng năm

Để tính số tiền lãi, ta có thể đổi công thức lại như sau:

Cách tính số tiền lãi khoản vay hoặc tiền gửi

Thay số liệu vào công thức, ta được:

Ví dụ cách tính số tiền lãi khoản vay hoặc tiền gửi

Vậy bạn phải trả cho ngân hàng 1.200.000 đồng tiền lãi sau một năm.

Tính phần trăm tăng/giảm giá trị của các tài sản tài chính

Bài toán: Bạn mua một cổ phiếu với giá 100.000 đồng một cổ phiếu. Sau một thời gian, giá cổ phiếu tăng lên 120.000 đồng một cổ phiếu. Hỏi bạn đã có lợi nhuận bao nhiêu phần trăm? Bạn bán cổ phiếu và thu về bao nhiêu tiền?

Giải: Để giải bài toán này, ta cần biết cách tính phần trăm tăng/giảm giá trị của các tài sản tài chính. Công thức như sau:

Công thức tính phần trăm tăng/giảm giá trị của các tài sản tài chính

Thay số liệu vào công thức tính phần trăm tăng/giảm, ta được:

Ví dụ cách tính phần trăm tăng/giảm giá trị của các tài sản tài chính

Vậy bạn đã có lợi nhuận 20% từ cổ phiếu. Bạn bán cổ phiếu và thu về bao nhiêu tiền? Ta có thể tính như sau:

Công thức tính tiền thu về từ cổ phiếu

Giả sử bạn mua 10 cổ phiếu, ta được:

Ví dụ cách tính tiền thu về từ cổ phiếu

Vậy bạn thu về 1.200.000 đồng từ việc bán cổ phiếu.

Phần trăm trong thống kê

Phần trăm được sử dụng rất nhiều trong thống kê để tính phần trăm của một nhóm trong tổng số dữ liệu, hoặc phần trăm đạt điểm trong một bài kiểm tra hoặc đánh giá, v.v.

Tính phần trăm của một nhóm trong tổng số dữ liệu

Bài toán: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tính đến ngày 13/6/2023 là 300 triệu ca, trong đó số ca nhiễm tại Việt Nam là 2 triệu ca. Hỏi Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới?

Giải: Để giải bài toán này, ta áp dụng công thức tính phần trăm cơ bản như sau:

Ví dụ công thức tính phần trăm của một nhóm trong tổng số dữ liệu

Thay số liệu vào công thức, ta được:

Ví dụ cách tính phần trăm của một nhóm trong tổng số dữ liệu

Vậy Việt Nam chiếm 0,67% số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới.

Tính phần trăm đạt điểm trong một bài kiểm tra hoặc đánh giá

Bài toán: Trong một bài kiểm tra toán học có 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi đúng được 5 điểm, sai được 0 điểm. Bạn làm đúng 16 câu hỏi. Hỏi bạn đạt bao nhiêu phần trăm điểm trong bài kiểm tra?

Giải: Để giải bài toán này, ta cần biết cách tính điểm số và tổng điểm của bài kiểm tra. Công thức như sau:

Cách tính điểm số và tổng điểm của bài kiểm tra

Thay số liệu vào công thức, ta được:

Ví dụ cách tính điểm số và tổng điểm của bài kiểm tra

Để tính phần trăm điểm, ta áp dụng công thức tính phần trăm cơ bản như sau:

Cách tính phần trăm đạt điểm trong một bài kiểm tra hoặc đánh giá

Thay số liệu vào công thức, ta được:

Ví dụ cách tính phần trăm đạt điểm trong một bài kiểm tra hoặc đánh giá

Vậy bạn đạt 80% điểm trong bài kiểm tra.

Phần trăm trong kinh doanh và tiếp thị

Phần trăm được sử dụng rất nhiều trong kinh doanh và tiếp thị để tính tỷ lệ phần trăm khách hàng mới so với tổng số khách hàng, hoặc tỷ lệ phần trăm doanh thu từ một sản phẩm so với tổng doanh thu, v.v.

Tính tỷ lệ phần trăm khách hàng mới so với tổng số khách hàng

Bài toán: Một cửa hàng bánh mì có 1000 khách hàng trong tháng 5/2023, trong đó có 200 khách hàng là khách hàng mới. Hỏi cửa hàng có tỷ lệ phần trăm khách hàng mới bao nhiêu trong tháng 5/2023?

Giải: Để giải bài toán này, ta áp dụng cách tính phần trăm như sau:

Công thức tính tỷ lệ phần trăm khách hàng mới so với tổng số khách hàng

Thay số liệu vào công thức, ta được:

Ví dụ cách tính tỷ lệ phần trăm khách hàng mới so với tổng số khách hàng

Vậy cửa hàng có tỷ lệ phần trăm khách hàng mới là 20% trong tháng 5/2023.

Tính tỷ lệ phần trăm doanh thu từ một sản phẩm so với tổng doanh thu

Bài toán: Một công ty sản xuất và bán ba loại sản phẩm: A, B và C. Trong quý I/2023, công ty có tổng doanh thu là 1 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ sản phẩm A là 300 triệu đồng, từ sản phẩm B là 400 triệu đồng và từ sản phẩm C là 300 triệu đồng. Hỏi công ty có tỷ lệ phần trăm doanh thu từ mỗi loại sản phẩm bao nhiêu trong quý I/2023?

Giải: Để giải bài toán này, ta áp dụng công thức cơ bản như sau:

Công thức tính tỷ lệ phần trăm doanh thu từ một sản phẩm so với tổng doanh thu

Thay số liệu vào công thức, ta được:

Ví dụ cách tính tỷ lệ phần trăm doanh thu từ một sản phẩm so với tổng doanh thu

Vậy công ty có tỷ lệ phần trăm doanh thu từ sản phẩm A là 30%, từ sản phẩm B là 40% và từ sản phẩm C là 30% trong quý I/2023.

Cách Sử Dụng Máy Tính Và Công Cụ Trực Tuyến Để Tính Phần Trăm

Ngoài cách tính phần trăm bằng tay, bạn cũng có thể sử dụng máy tính và các công cụ trực tuyến để tính phần trăm một cách nhanh chóng và chính xác.

Các chức năng tính phần trăm trên máy tính

Hầu hết các máy tính đều có chức năng tính phần trăm bằng nút % hoặc x%. Bạn có thể sử dụng chức năng này để tính phần trăm của một số trong một tổng, hoặc phần trăm tăng/giảm so với một giá trị ban đầu. Cách sử dụng như sau:

 • Để tính phần trăm của một số trong một tổng, bạn nhập số cần tính phần trăm, nhấn nút % hoặc x%, nhập tổng giá trị, nhấn nút =. Ví dụ: Để tính 25 là phần trăm của 100, bạn nhập 25 % 100 =.
 • Để tính phần trăm tăng/giảm so với một giá trị ban đầu, bạn nhập giá trị ban đầu, nhấn nút + hoặc – tùy theo là tăng hay giảm, nhập phần trăm tăng/giảm, nhấn nút % hoặc x%, nhấn nút =. Ví dụ: Để tính giá trị sau khi tăng 20% so với giá trị ban đầu là 500.000 đồng, bạn nhập 500.000 + 20 % =.

Bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng máy tính để tính phần trăm tại đây.

Cách tính phần trăm trên máy tính
Cách tính phần trăm trên máy tính

Các công cụ trực tuyến tính phần trăm

Ngoài máy tính, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ trực tuyến để tính phần trăm. Các công cụ này thường có giao diện đơn giản và dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nhập các số liệu cần thiết và nhấn nút tính toán. Các công cụ này cũng có thể giải thích cách tính và cung cấp các ví dụ minh họa.

Một số công cụ trực tuyến tính phần trăm phổ biến là:

 • Percentage Calculator: Một công cụ đa năng cho phép bạn tính các loại phần trăm khác nhau, như phần trăm của một số trong một tổng, phần trăm tăng/giảm, phần trăm sai số, v.v.
 • Percent Change Calculator: Một công cụ chuyên biệt cho phép bạn tính phần trăm tăng/giảm so với một giá trị ban đầu.
 • Percent Off Calculator: Một công cụ hữu ích cho phép bạn tính giá trị sau khi giảm giá một phần trăm nào đó.
Các công cụ trực tuyến tính phần trăm
Các công cụ trực tuyến tính phần trăm

Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công cụ trực tuyến

Việc sử dụng các công cụ trực tuyến để tính phần trăm có nhiều lợi ích, như:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Tăng độ chính xác và tin cậy.
 • Giúp hiểu rõ hơn cách tính và ý nghĩa của phần trăm.

Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ trực tuyến để tính phần trăm cũng có một số hạn chế, như:

 • Không thể sử dụng khi không có kết nối internet.
 • Không thể áp dụng cho các bài toán quá phức tạp hoặc đòi hỏi sự sáng tạo.
 • Không thể rèn luyện kỹ năng tính toán và suy luận của bản thân.

Vì vậy, bạn nên kết hợp cách tính phần trăm bằng tay và sử dụng các công cụ trực tuyến một cách hợp lý và linh hoạt.

Lưu Ý Và Ứng Dụng Thêm

Trong quá trình làm việc với phần trăm, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Chọn đúng tổng giá trị để tính phần trăm. Nếu chọn sai tổng giá trị, bạn sẽ tính sai phần trăm. Ví dụ: Nếu bạn muốn biết 25 là phần trăm của 50, bạn không thể chọn 100 làm tổng giá trị, mà phải chọn 50.
 • Hiểu rõ ngữ cảnh và mục đích sử dụng để áp dụng phần trăm đúng cách. Phần trăm có thể có ý nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh và mục đích sử dụng. Ví dụ: Nếu bạn muốn biết tỷ lệ phần trăm người nhiễm COVID-19 trong một quốc gia, bạn không thể chọn số ca nhiễm làm tổng giá trị, mà phải chọn số dân của quốc gia đó.
Lưu ý khi tính phần trăm
Lưu ý khi tính phần trăm

Ngoài các ứng dụng đã nêu ở trên, phần trăm còn có nhiều ứng dụng khác trong các lĩnh vực như y tế, môi trường, thể thao, v.v. Dưới đây là một số ví dụ:

Tính phần trăm trong y tế

Bài toán: Một bệnh nhân có chỉ số BMI (Body Mass Index) là 25 kg/m2. Hỏi bệnh nhân có bị thừa cân hay không? Nếu có, bị thừa cân bao nhiêu phần trăm so với cân nặng lý tưởng?

Giải: Để giải bài toán này, ta cần biết cách tính chỉ số BMI và cân nặng lý tưởng. Công thức như sau:

Cách tính chỉ số BMI và cân nặng lý tưởng

Trong đó, BMI lý tưởng cho người lớn là từ 18,5 đến 24,9 kg/m2.

Giả sử bệnh nhân có chiều cao là 1,7 m, ta có thể tính cân nặng lý tưởng như sau:

Ví dụ tính cân nặng lý tưởng

Vậy cân nặng lý tưởng của bệnh nhân là 71,7 kg.

Để tính cân nặng hiện tại của bệnh nhân, ta có thể đổi công thức BMI lại như sau:

Công thức tính cân nặng khi biết BMI và chiều cao

Thay số liệu vào công thức, ta được:

Ví dụ tính cân nặng khi có BMI và chiều cao

Vậy cân nặng hiện tại của bệnh nhân là 72,25 kg.

Để biết bệnh nhân có bị thừa cân hay không, ta so sánh chỉ số BMI hiện tại với khoảng BMI lý tưởng. Nếu chỉ số BMI hiện tại nằm trong khoảng BMI lý tưởng, bệnh nhân không bị thừa cân. Nếu chỉ số BMI hiện tại cao hơn khoảng BMI lý tưởng, bệnh nhân bị thừa cân. Nếu chỉ số BMI hiện tại thấp hơn khoảng BMI lý tưởng, bệnh nhân bị thiếu cân.

Trong trường hợp này, chỉ số BMI hiện tại của bệnh nhân là 25 kg/m2, cao hơn khoảng BMI lý tưởng là từ 18,5 đến 24,9 kg/m2. Vậy bệnh nhân có bị thừa cân.

Để tính phần trăm thừa cân so với cân nặng lý tưởng, ta áp dụng công thức cơ bản như sau:

Công thức tính phần trăm thừa cân so với cân nặng lý tưởng

Thay số liệu vào công thức tính phần trăm trên, ta được:

Ví dụ tính phần trăm thừa cân so với cân nặng lý tưởng

Vậy bệnh nhân bị thừa cân 0,77% so với cân nặng lý tưởng.

Tính phần trăm trong môi trường

Bài toán: Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tỷ lệ phần trăm người dùng nước sạch trong các quốc gia thành viên của OECD vào năm 2019 là 98%. Hỏi có bao nhiêu người dùng nước sạch trong các quốc gia thành viên của OECD vào năm 2019? Biết rằng tổng số dân của các quốc gia thành viên của OECD vào năm 2019 là khoảng 1,3 tỷ người.

Giải: Để giải bài toán này, ta cần biết cách tính số người dùng nước sạch dựa trên tỷ lệ phần trăm và tổng số dân. Công thức như sau:

Công thức tính số người dùng nước sạch dựa trên tỷ lệ phần trăm và tổng số dân

Thay số liệu vào công thức, ta được:

Ví dụ cách tính số người dùng nước sạch dựa trên tỷ lệ phần trăm và tổng số dân

Vậy có khoảng 1,274 tỷ người dùng nước sạch trong các quốc gia thành viên của OECD vào năm 2019.

Tính phần trăm trong thể thao

Bài toán: Trong một trận đấu bóng đá, đội A có tỷ lệ kiểm soát bóng là 60%, đội B có tỷ lệ kiểm soát bóng là 40%. Hỏi trong một trận đấu kéo dài 90 phút, đội A kiểm soát bóng được bao nhiêu phút? Đội B kiểm soát bóng được bao nhiêu phút?

Giải: Để giải bài toán này, ta cần biết cách tính thời gian kiểm soát bóng dựa trên tỷ lệ phần trăm và thời gian thi đấu. Công thức như sau:

Công thức tính thời gian kiểm soát bóng dựa trên tỷ lệ phần trăm và thời gian thi đấu

Thay số liệu vào công thức, ta được:

Cách tính thời gian kiểm soát bóng dựa trên tỷ lệ phần trăm và thời gian thi đấu

Vậy đội A kiểm soát bóng được 54 phút, đội B kiểm soát bóng được 36 phút trong trận đấu.

Kết Luận

Phần trăm là một khái niệm quan trọng trong toán học và trong cuộc sống hàng ngày. Phần trăm giúp chúng ta thể hiện tỷ lệ giữa hai giá trị khác nhau, hoặc giữa một phần và một tổng. Phần trăm có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như tài chính, thống kê, kinh doanh và tiếp thị, v.v.

Cách tính phần trăm - Công thức tính phần trăm
Cách tính phần trăm – Công thức tính phần trăm

Cách tính phần trăm cơ bản là:

Công thức tính phần trăm

Bạn có thể sử dụng máy tính và các công cụ trực tuyến để tính phần trăm một cách nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, bạn cũng nên kết hợp cách tính phần trăm bằng tay để rèn luyện kỹ năng tính toán và suy luận của bản thân.

Khi làm việc với phần trăm, bạn cần lưu ý chọn đúng tổng giá trị để tính phần trăm, và hiểu rõ ngữ cảnh và mục đích sử dụng để áp dụng phần trăm đúng cách. Bạn cũng có thể khám phá thêm các ứng dụng của phần trăm trong các lĩnh vực khác như y tế, môi trường, thể thao, v.v.

Hy vọng bài viết này của BearSofa đã giúp bạn hiểu về cách tính phần trăm và ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau. Hãy áp dụng phần trăm trong cuộc sống hàng ngày để giúp bạn hiểu rõ hơn về các khía cạnh số liệu và tỷ lệ trong xã hội. Nhớ rằng, phần trăm có thể giúp bạn đưa ra quyết định thông minh trong cuộc sống và công việc.

✅Cách tính phần trăm⭐Công thức tính phần trăm, Các ví dụ tính phần trăm
✅Áp dụng của phần trăm⭐Trong tài chính, thống kê, kinh doanh, tiếp thị, y tế, môi trường, thể thao, cuộc sống…
✅Công cụ tính phần trăm⭐Máy tính, công cụ trực tuyến…
✅Lưu ý khi tính phần trăm⭐Chọn đúng tổng giá trị để tính phần trăm, Hiểu rõ ngữ cảnh và mục đích sử dụng
5/5 - (1 bình chọn)
phone-icon